/Program/MIcrosoft SQL Server/MSQL10EXPRESS/MSSSQL/DATA/North

 

 

Program/MIcrosoft SQL Server Compact Edition/V3.5/Samples/Northwind

 

 

Program/MIcrosoft Office/Office/Samples/Northwind

 

 

/Program/Microsoft SQL Server/MSSQL1  /MSSQLN/Adventurework