Move the logos into the basket /flytta logotyperna till korgen